Jak wydarzenia w medycynie ratunkowej wpływają na samopoczucie lekarzy cz. 2

width=300Kluczowe wiadomości

Co już wiadomo na ten temat

Częstość występowania zmęczenia, wtórnego urazu i wypalenia zawodowego została zbadana przez lekarzy ratunkowych, ale niewiele jest badań dotyczących tego, jak różne zdarzenia kliniczne wpływają na lekarzy psychicznie, fizycznie i emocjonalnie.

Co daje to badanie

W tym badaniu jakościowym 17 lekarzy ratunkowych zaczynamy rozumieć, w jaki sposób zdarzenia kliniczne w medycynie ratunkowej mogą mieć wpływ na dobrostan lekarzy pod względem indywidualnych efektów psychologicznych i fizycznych oraz wpływu na związki.
Badanie to podkreśla potrzebę interwencji po zdarzeniach klinicznych w ED i dalsze badania, w jaki sposób najlepiej wspierać lekarza w tych czasach.
[patrz też: anatomia człowieka zdjęcia, andrographis paniculata, angiografia fluoresceinowa ]

Jak wydarzenia w medycynie ratunkowej wpływają na samopoczucie lekarzy cz. 1

width=296Medycyna ratunkowa jest specjalnością narażoną na niepokojące zdarzenia i ryzyko. Przeprowadziliśmy badanie jakościowe, aby określić, które zdarzenia kliniczne doprowadziły do ​​zaburzeń emocjonalnych i wpływu tych zdarzeń na samopoczucie lekarzy pracujących w ED.

Metody

Wykorzystaliśmy zasady naturalistycznego dociekania do przeprowadzenia wywiadów narracyjnych z lekarzami pracującymi w ED w szpitalach Central Hospital Uniwersytetu NHS Trust, w okresie od września do października 2016 r. Dane analizowano za pomocą analizy szkieletowej. Badanie miało trzy tematy. Inne tematy analizowano oddzielnie.

Wyniki

Przeprowadziliśmy wywiady z 17 uczestnikami. W ramach pierwszego tematu a priori (zdarzenia kliniczne) czynniki związane z zakłóceniem emocjonalnym obejmowały traumatyczne zgony pacjentów lub sytuacje, bycie świadkiem śmierci krewnych, ciężar odpowiedzialności (w tym błąd medyczny) oraz konflikt w miejscu pracy. W ramach tematu 2 (efekty psychiczne i fizyczne) uczestnicy zgłaszali poważne zaburzenia prowadzące do niewłaściwego używania substancji, zaburzenia snu i zaniedbywanie własnych fizycznych potrzeb poprzez zaabsorbowanie opieką. W ramach tematu 3 (wpływ na relacje) wielu badanych opisywało wycofanie się z osobistych związków w następstwie zdarzeń klinicznych, podczas gdy inni opisali uczucie izolacji, ponieważ przyjaciele i rodzina nie są ratownikami medycznymi.

Wnioski

Zdarzenia kliniczne mogą wpływać na psychiczne i fizyczne samopoczucie lekarza. Dla wielu uczestników efekty te były negatywne i długotrwałe.

Przywracanie równowagi: kobiety lekarze i zawód lekarski, 1850-1995 ad

Kobiety praktykujące medycynę w latach 1850-1950 stworzyły specjalne miejsce dla kobiet w zawodzie. Często pociągały ich troski o kobiety i dzieci, szczególnie te biedne i nie miały gdzie się zwrócić. Bardziej opisuje on matczyną medycynę jako część reformy o charakterze matek w epoce progresywnej – doprowadzenie cech matczynych do domeny publicznej. Zwrócenie uwagi na zdrowie kobiet w ostatnich dziesięcioleciach, zarówno w dziedzinie badań, jak iw praktyce, wydaje się naturalną kontynuacją tych zapisów. Dyskryminacja, której doświadczają kobiety przed stuleciem, jest trudna do wyobrażenia, ale kwestie sprzed 40 lat silnie dziś rezonują. Continue reading „Przywracanie równowagi: kobiety lekarze i zawód lekarski, 1850-1995 ad”

Przywracanie równowagi: kobiety lekarze i zawód lekarski, 1850-1995

Kwestia równowagi między pracą a domem jest w mojej głowie, gdy wracam do pracy z drugiego urlopu macierzyńskiego. Uczęszczałem do szkoły medycznej w połowie lat 80., spodziewałem się, że moja kariera będzie wyzwaniem, znaczącym i punktem ciężkości moich dni. Spodziewałem się, że wszelkie napotkane przeze mnie bariery zawodowe będą wynikać z moich możliwości, a nie z mojej płci. Jako studentka uczęszczałam na doroczny obiad dla absolwentów stowarzyszenia absolwentów wyższych uczelni, aby mieć szansę zjeść dobry posiłek z przyjaciółmi, niż skorzystać z możliwości nawiązania kontaktów lub zidentyfikowania modeli do naśladowania. Dołączyłem, ale nie byłem aktywny w Towarzystwie Elizabeth Blackwell (ryc. Continue reading „Przywracanie równowagi: kobiety lekarze i zawód lekarski, 1850-1995”

Endoskopia

W ich poza tym doskonały przegląd endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, Drs. Van Dam i Brugge (wydanie z 2 grudnia) rozpoczynają dyskusję na temat możliwych korzyści ekonomicznych wynikających z wykonywania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego bez stosowania sedacji. Wydaje się, że sugerują one, że taka praktyka byłaby możliwa do zaakceptowania jedynie przy użyciu ultracienkich elastycznych endoskopów (średnica 6 mm).
W Wielkiej Brytanii praktyka wykonywania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego bez sedacji u wybranych pacjentów stała się bardziej powszechna w ciągu ostatnich kilku lat, nawet w przypadku konwencjonalnych endoskopów 9 do 11 mm. Tak więc, chociaż brytyjskie brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologiczne z praktyki w Wielkiej Brytanii wykazało, że tylko około 10 procent diagnostycznych endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonano bez użycia środków uspokajających, wyniki badania z 1998 r. Continue reading „Endoskopia”