Jak wydarzenia w medycynie ratunkowej wpływają na samopoczucie lekarzy cz. 2

width=300Kluczowe wiadomości

Co już wiadomo na ten temat

Częstość występowania zmęczenia, wtórnego urazu i wypalenia zawodowego została zbadana przez lekarzy ratunkowych, ale niewiele jest badań dotyczących tego, jak różne zdarzenia kliniczne wpływają na lekarzy psychicznie, fizycznie i emocjonalnie.

Co daje to badanie

W tym badaniu jakościowym 17 lekarzy ratunkowych zaczynamy rozumieć, w jaki sposób zdarzenia kliniczne w medycynie ratunkowej mogą mieć wpływ na dobrostan lekarzy pod względem indywidualnych efektów psychologicznych i fizycznych oraz wpływu na związki.
Badanie to podkreśla potrzebę interwencji po zdarzeniach klinicznych w ED i dalsze badania, w jaki sposób najlepiej wspierać lekarza w tych czasach.
[patrz też: anatomia człowieka zdjęcia, andrographis paniculata, angiografia fluoresceinowa ]