Molekularne i komórkowe podstawy niedoboru podjednostki b dla czynnika XIII wtórnego do mutacji Cys430-Phe w siódmej domenie Sushi.

Zbadaliśmy defekt odpowiedzialny za niedobór podjednostki b dla czynnika XIII w pierwszym znanym przypadku tego stanu. Pacjent jest złożoną heterozygotą dwóch defektów genetycznych: delecja A-4161 na łączniku akceptorowym intronu A, powodująca utratę obowiązkowej sekwencji splicingu AG; oraz zastąpienie G-11499 przez T w eksonie VIII, co powoduje substytucję Cys430 aminokwasu przez Phe. W celu określenia, w jaki sposób synteza podjednostki b uległa uszkodzeniu w wyniku mutacji b, rekombinowana podjednostka b niosąca mutację ulegała ekspresji w komórkach BHK. Mutant, jak również podjednostkę typu dzikiego, syntetyzowano w komórkach. Jednak pozorna masa cząsteczkowa mutanta była nieco wyższa niż podtypów typu dzikiego i osocza b w warunkach nieredukujących, prawdopodobnie z powodu zniszczenia wiązania dwusiarczkowego. Zmutowana podjednostka b była wydzielana z komórek o wiele mniej skutecznie niż typ dziki i pozostała podatna na endoglikozydazę H, co wskazuje, że nie została przeniesiona z retikulum endoplazmatycznego do aparatu Golgiego, w którym zachodzi przetwarzanie oligosacharydów. Badanie immunofluorescencji sugerowało, że zmutowane białko zostało zatrzymane w retikulum endoplazmatycznym. Badania te wykazują, że mutacja Cys430-Phe nie zapobiega syntezie de novo podjednostki b, ale zmienia konformację zmutowanego białka w stopniu wystarczającym, aby osłabić jego transport wewnątrzkomórkowy, powodując jego niedobór u tego pacjenta.
[więcej w: badanie jelita grubego, apiterapia, badania tsh ]