Francuski DNA: Kłopoty w czyśćcu

We francuskim DNA antropolog Paul Rabinow twierdzi, że podstawowe zrozumienie i praktyki nagiego życia zostały zmienione przez rewolucję w genetyce. Postrzegany jako niezbędny, nieredukowalny i fundamentalny DNA może stanąć w obronie całej osoby (a nawet kultury) i podlega różnym rodzajom duchowej identyfikacji . Czy istnieje na przykład coś takiego jak francuskie DNA. Pytanie, jak twierdzi, jest wciąż otwarte i jest sprzeczne z istniejącymi systemami porozumienia. Powstała przestrzeń czyśćca , jak to ujął Rabinow, pozostaje do wypełnienia. Wskazuje na program francuskiego instytutu badawczego, Centrum Badań nad Polimorfizmem Ludzkim (CEPH), jako jeden z modeli tego, jak to może się stać. Nazywając CEPH odważnym i wizjonerem innowacyjnej mieszanki genomiki, zdrowia publicznego i finansów, Rabinow z niecierpliwością przyjmuje zaproszenie reżysera, by przez pół roku pełnił rolę obserwatora filozoficznego . Gdy dotrze do CEPH, Rabinow odkrywa historię, którą chce opowiedzieć. W centrum tej historii znajduje się, a jego raport ma często postać wpisów z pierwszej ręki, opisujących manewry dyrektora i pracowników CEPH. Dopiero epilog uzasadnia jego niezwykłe miejsce w historii. Wydaje się, że dla Rabinowa instytucjonalna śmiałość wymagana do zrozumienia nowej genetyki (czego przykładem może być badanie CEPH), może być zgodna tylko z koncepcyjną śmiałością z jego strony. Twierdząc etykę eksperymentowania , Rabinow usprawiedliwia swoją bezkompromisowość w tym samym czasie, w którym odróżnia swój efekt od mnóstwa antropologicznych, socjologicznych i historycznych metod. (I tu rzeczywiście robi śmiałe twierdzenia). Kategorie takie jak kultura i społeczeństwo, jak twierdzi, znajdują się w ruinach pojęciowych . A żeby wyjść poza te ruiny, kontynuuje, pojęcia antropologów i nasze metody pracy muszą sami są w stanie dokonać czegoś nowego w dziedzinie wiedzy. We francuskim DNA Rabinow jest aktywistą, zarówno w jego postawie antropologicznej, jak iw optymistycznym podejściu do wyników interwencji genetycznych. Humanizm, który jest wysoce podejrzliwy wobec interwencji człowieka – pisze Rabinow – jest humanizmem, który stracił nerwy .
Ponieważ nie jestem ani antropologiem, ani filozofem, ale raczej dokumentalistą pracującym w dziedzinie nauki i społeczeństwa, muszę pozostawić ocenę filozoficznych twierdzeń Rabinowa wobec jego akademickich rówieśników. Jasne jest jednak, że metoda Rabinowa zależy od jego sukcesu w uchwyceniu wydarzenia (lub, dla celów przeglądu książki, historii) w centrum jego analizy. I pomimo wielu fascynujących rozdziałów, eleganckiego pisania i prowokacyjnego i przemyślanego wysiłku, dramat w sercu francuskiego DNA nie spełnia oczekiwań.
Linia fabularna książki jest bardzo szczególna: podąża za głównymi bohaterami i wydarzeniami związanymi z ostatecznie nieudaną transakcją biznesową między CEPH a amerykańską firmą biotechnologiczną (Millennium Pharmaceuticals). Scharakteryzowany przez Rabinowa jako wyjątkowy przypadek wielowymiarowego kryzysu , celem współpracy między CEPH i Millennium było odkrycie genetycznej podstawy niektórych powszechnych postaci cukrzycy
[przypisy: nerw okoruchowy, bruzda rolanda, osłonka schwanna ]
[podobne: olx września, badanie mykologiczne, olx mosina ]