Amiodaron w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków ad 5

Kaplan-Meier Szacuje odsetek pacjentów pozostających bez nawrotu migotania przedsionków. Panel A pokazuje szacunkowe odsetki pacjentów bez nawrotu migotania przedsionków w dwóch grupach (współczynnik ryzyka nawrotu u pacjentów z grupy amiodaron, 0,43 [95% przedział ufności, 0,32 do 0,57]); Panel B pokazuje oszacowania dla 350 pacjentów (187 w grupie amiodaronowej i 163 w grupie przypisanej do sotalolu lub propafenonu), którzy byli w rytmie zatokowym 21 dni po randomizacji (współczynnik ryzyka, 0,45 [95 procent przedziału ufności, 0,32 do 0,63] ); i Panel C pokazuje oszacowania dla pacjentów, którzy otrzymali amiodaron, tych, którzy otrzymali sotalol, i tych, którzy otrzymali propafenon. Kontynuacja rozpoczęła się 21 dni po randomizacji (wyznaczony dzień 0). Figura 1A pokazuje aktuarialne prawdopodobieństwo pozostania w rytmie zatokowym bez nawrotu migotania przedsionków w obu grupach terapeutycznych. Dziewięćdziesiąt trzy procent pacjentów przydzielonych do amiodaronu i 81 procent pacjentów przypisanych do sotalolu lub propafenonu miało rytm zatokowy na początku okresu obserwacji, 21 dni po randomizacji. Continue reading „Amiodaron w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków ad 5”

Obciążenie wirusem i transmisja heteroseksualna wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 czesc 4

Pary, w których nie było serokonwersji, zostały dopasowane do par z serokonwersją w zależności od płci i wieku (w ciągu pięciu lat) partnerów HIV-1-dodatnich i HIV-1-negatywnych oraz terminu wizyty kontrolnej. W przypadku par, które pozostały niezgodne, wybraliśmy od partnera HIV-1-pozytywnego próbkę surowicy, która została uzyskana najbliżej czasu do dobranej pary serokonwersyjnej. W związku z tym testy dopasowywano częstotliwościowo w zależności od płci, wieku i czasu, w którym pobierano próbki w przypadku zarówno partnerów HIV-1-dodatnich, którzy przenosili wirusa, jak i tych, którzy go nie otrzymali. Leki antyretrowirusowe nie są dostępne w Ugandzie. W związku z tym na poziom RNA HIV-1 nie miało wpływu stosowanie leków przeciwretrowirusowych. Continue reading „Obciążenie wirusem i transmisja heteroseksualna wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 czesc 4”

Futunica Myiasis

46-letnia kobieta miała powiększający się, delikatny, drenujący guzek na ramieniu. Wcześniejsze leczenie składające się z gorących okładów i przebiegu doustnych antybiotyków nie przyniosło efektu. Pacjent nie miał żadnych innych objawów ani ustaleń, a wyniki rutynowych badań krwi były prawidłowe. Przed sześcioma tygodniami podróżowała do południowego Meksyku, aby zdobyć wykopaliska archeologiczne. Podczas wizyty w kliniki, larwa larwy ludzkiej (Dermatobia hominis) zaczęła wyłaniać się z brodawki (panel A). Continue reading „Futunica Myiasis”

Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej

Nadwaga i otyłość dotykają około połowy dorosłej populacji Stanów Zjednoczonych, 1,2 i odsetka osób otyłych, określanych jako wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynoszący 30 lub więcej w ostatniej dekadzie wzrosły o 50 procent. 3 Ponieważ otyłość, raz ustalona, jest trudna do odwrócenia, opracowanie skutecznych strategii profilaktyki jest konieczne. Zrozumienie czasów, kiedy ludzie mają większe szanse na przybieranie na wadze w całym cyklu życia, jest ważne dla rozwoju takich strategii. Kilka okresów, w tym okres dojrzewania, 4,5 ciąża, 6,7 i wiek średni8 u kobiet i okres po zawarciu związku małżeńskiego u mężczyzn, 9 wydają się być czasami szczególnej podatności na przyrost masy ciała. Zmiany behawioralne lub środowiskowe, takie jak rzucenie palenia10,11 lub emigracja do kultury bardziej zurbanizowanej, 12,13 mogą również wiązać się z przyrostem masy ciała. Continue reading „Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej”

Francuski DNA: Kłopoty w czyśćcu ad

Jak przyznaje Rabinow, konsekwencje takich odkryć dla zdrowia publicznego są znaczne, a potencjalny rynek, jak sugeruje, jest ekstrawagancki . Umowa odwołała się do dyrektora CEPH, ponieważ Millennium opracowywał potencjalnie szybkie i potężne nowe formy technologii do odkrywania genów oraz, w przeciwieństwie do potencjalnych francuskich źródeł finansowania, był dobrze finansowany. W zamian CEPH zaoferował dostęp do swojej kolekcji rodzinnego materiału genetycznego, kluczowego składnika w poszukiwaniu genów. Z często fascynującymi objazdami przez kontrowersje związane z zanieczyszczeniem francuskiego dopływu krwi przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), relatywnymi zaletami francuskich i amerykańskich poglądów na bioetykę oraz cechami charakterystycznymi francuskich badań i modeli biznesowych, Rabinow kronikował umowę jako to przechodzi. Na pierwszych stronach książki opisuje on argumenty rządu francuskiego, by zablokował współpracę: CEPH był bliski rozdania Amerykanom najcenniejszych rzeczy – czegoś, czego nigdy wcześniej nie nazwano w ten sposób – francuskiego DNA. Continue reading „Francuski DNA: Kłopoty w czyśćcu ad”

Insulinopodobny czynnik wzrostu I stymuluje utlenianie lipidów, zmniejsza utlenianie białka i zwiększa wrażliwość na insulinę u ludzi.

Aby wyjaśnić wpływ insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I) na utlenianie paliwa i wrażliwość na insulinę, ośmiu zdrowych ochotników leczono solą fizjologiczną i rekombinowanym człowiekiem (IGF-I (10 mikrogramów / kg.h) w ciągu 5 dni w krzyżowy, randomizowany, podczas otrzymywania diety izokalorycznej (30 kcal / kg.d) przez cały okres badania.W trzecim i czwartym dniu leczenia, odpowiednio, przeprowadzono test stymulacji L-argininy i dożylny test tolerancji glukozy. w piątym dniu leczenia przeprowadzono zacisk hiperinsulinemiczny w połączeniu z kalorymetrią pośrednią i infuzją glukoza-znacznika, a leczenie IGF-I prowadziło do zmniejszonego poziomu głodu i stymulowało wydzielanie insuliny i hormonu wzrostu (glukozy i / lub L-argininy) Podstawowe i stymulowane wydzielanie glukagonu pozostała niezmieniona, dożylna tolerancja glukozy pozostała niezmieniona pomimo zmniejszonego wydzielania insuliny Spoczynkowy wydatek energetyczny i utlenianie lipidów były zarówno podwyższone, jak i zmniejszone utlenianie białka, a glukoza turno w piątym dniu leczenia poziom IGF-I był niezmieniony w porównaniu z okresem kontrolnym. Zwiększona lipoliza znalazła odzwierciedlenie w podwyższonych ilościach wolnych kwasów tłuszczowych w krążeniu. Ponadto stymulowane insuliną oksydacyjne i niemedyczne usuwanie glukozy (tj. Wrażliwość na insulinę) zostały wzmocnione podczas leczenia IGF-I. Continue reading „Insulinopodobny czynnik wzrostu I stymuluje utlenianie lipidów, zmniejsza utlenianie białka i zwiększa wrażliwość na insulinę u ludzi.”

Niezależne efekty otyłości i insulinooporności na termogenię poposiłkową u mężczyzn.

Przypuszczalna tępa termogeneza w otyłości może być związana z opornością na insulinę, ale wrażliwość na insulinę i otyłość są potencjalnie zaburzającymi czynnikami. Aby określić niezależny wpływ otyłości i insulinooporności na działanie termiczne żywności, w spoczynku i po wysiłku, szczupłych i otyłych mężczyzn dopasowano na dwóch poziomach wrażliwości na insulinę, określonych przez stymulowane insuliną usuwanie glukozy (miligramy na kilogram beztłuszczowej masy [FFM] na minutę) podczas euglikemicznego, hiperinsulinowego (40 mU / m2.min) klamry: 5,4 mg / kg FFM dla grup szczupłych i otyłych o niskiej wrażliwości na insulinę i 8,1 mg / kg FFM dla grup o wysokiej wrażliwości na insulinę . Dwie chude grupy były dopasowane do procentowej zawartości tłuszczu (około 15 +/- 1% tłuszczu), podobnie jak dwie otyłe grupy (około 33 +/- 2% tłuszczu). Wydajność energii była mierzona przez 3 godziny na czczo i przez 3 godziny po mieszance 720 kcal, każda w spoczynku i bezpośrednio po godzinie cyklu w temperaturze 100 W. Efekt termiczny żywności (TEF) został obliczony jako poposiłkowy minus wydatek energii na czczo (kcal / 3 h) podczas odpoczynku i po wysiłku. Continue reading „Niezależne efekty otyłości i insulinooporności na termogenię poposiłkową u mężczyzn.”

Sygnalizacja wapniowa indukowana przez endotelinę i oksytocynę w hodowanych ludzkich komórkach myometrium.

Wykazanie, że endotelina (ET) indukuje skurcz macicy szczura, w połączeniu z obserwacją, że ET jest obecny w ludzkim płynie owodniowym, sugeruje, że myometrium może być ważnym narządem docelowym dla tego hormonu. Pokazujemy, że w wyciszonych ludzkich komórkach myometrium ET wytwarzał zależny od dawki wzrost cytozolowego wolnego Ca2 + (Cai2 +), który był znacząco osłabiony, gdy komórki były badane w podłożach wolnych od Ca2 (+). Preinkubacja z użyciem nikardipiny, diltiazemu lub werapamilu zmniejszyła przejściowy Cai2 + wywołany przez ET odpowiednio o 30, 40 i 65%. Obecność wrażliwych na napięcie kanałów Ca2 + została zademonstrowana za pomocą Mn2 + hartowania fura-2. Aktywacja antyportu Na + / H + nie mogła zostać wykazana przy stymulacji ET. Continue reading „Sygnalizacja wapniowa indukowana przez endotelinę i oksytocynę w hodowanych ludzkich komórkach myometrium.”

Oczyszczanie i częściowe sekwencjonowanie głównego mitogenu dla ludzkich komórek mięśni gładkich macicy w ekstraktach z mięśniaka gładkokomórkowego.

Oczyściliśmy główny mitogen dla ludzkich komórek mięśni gładkich w ekstraktach z mięśniaka gładkiego poprzez sekwencyjną chromatografię cieczową na (a) karboksymetylosfarozie, (b) kolumnach heparyno-Sepharose, (c) wkładach krzemionki C18 i (d) liniowym nachyleniu gradientowym -faza wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Aktywność mitogenną ekstraktu z gruczolakowatości podczas całego oczyszczania testowano za pomocą wbudowania trytowanej tymidyny i zawartości DNA w fibroblastach NIH / 3T3 i ludzkich komórkach przypominających mięśni gładkich KW. Oczyszczanie czynnika wzrostu pochodzącego z mięśniaka gładkokomórkowego (LDGF) dla komórek podobnych do mięśni gładkich KW potwierdziło, że jego sekwencja częściowego aminokwasu na końcu NH2 (aa) (1-20 aminokwasów) była identyczna z 113-132 aminokwasów ludzkiej bogatej w cysteinę białko (hCRP). Syntetyczny peptyd, który został opracowany w oparciu o oczyszczoną sekwencję aa, stymulował proliferację i wzrost komórek KW. Sonda oligonukleotydowa skonstruowana przez cDNA genu hcrp, który koduje tę sekwencję, przedstawiała ekspresję mRNA LDGF o wielkości 1,9 kb w mięśniakach gładkich i mięśniach macicy. Continue reading „Oczyszczanie i częściowe sekwencjonowanie głównego mitogenu dla ludzkich komórek mięśni gładkich macicy w ekstraktach z mięśniaka gładkokomórkowego.”